Projekty EU Dodano 1.02.2024

gmina Kampinos brała udział w projekcie ASI:

Poniższa informacja zawiera link do strony, na której znajdą się informacje o projekcie.

Projekty EU Dodano 21.07.2022

„Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie”

Gmina Kampinos podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie”.

Projekty EU Dodano 1.06.2022

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – V oś priorytetowa, działanie 5.1 -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekty EU Dodano 20.02.2022

Cyfrowa Gmina

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – V oś priorytetowa, cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekty EU Dodano 30.06.2021

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej”

30 czerwca 2021 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej”. Gmina Kampinos otrzymała dofinansowanie w wysokości 610 848 zł w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty EU Dodano 27.05.2019

Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” W sierpniu 2019 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie”. Gmina Kampinos otrzymała dofinansowanie w wysokości 63 630 zł na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie […]

Projekty EU Dodano 21.01.2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos

Gmina Kampinos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos”. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kampinos. Całkowita wartość projektu: 1 102 046,99 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 796 038,41 PLN Planowane efekty projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynków […]

Projekty EU Dodano 7.03.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos

Gmina Kampinos bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.2 – Gospodarka odpadami. Cel projektu: Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na […]