Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Cyfrowa Gmina

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – V oś priorytetowa, cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Udostępnij

Całkowita wartość projektu:

100 000 zł

Wartość dofinansowania:

100 000 zł

Cel projektu:

Wsparcie Gminy Kampinos w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest zakup nowych stacji roboczych (9 sztuk) oraz niezbędnego oprogramowana dla 30 jednostek komputerowych, rozbudowę zabezpieczeń logicznych typu firewall, zakup licencji antywirusowych oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa  dla Urzędu Gminy Kampinos


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Udostępnij