Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos
Tel. 22 725-00-14 (szkoła)
22 725-00-54 (przedszkole)
fax 22 725-00-79

https://zspkampinos.edupage.org/

Dyrektor Zespołu
mgr Edyta Włodarska
e-mail: dyrektor@spkampinos.pl

Wicedyrektor Zespołu ds. Szkoły Podstawowej
mgr Natalia Sowińska
e-mail: natalia.sowinska@spkampinos.pl

Wicedyrektor Zespołu ds. Przedszkola z oddziałami integracyjnymi
mgr Agnieszka Jośko
e-mail: agnieszka.josko@spkampinos.pl

Sekretariat Zespołu czynny:
pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30

Sekretarz
Agnieszka Karaś

Inspektor ds. Kadr i administracji
Paulina Tołoczko

Aktywne adresy poczty elektronicznej:
dyrektor@spkampinos.pl

sekretariat@spkampinos.pl

administracja@spkampinos.pl


Terminy rekrutacji do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Poniżej w linku zamieszczono Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego  w Kampinosie, oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2024/2025:

Zarządzenie Nr 0050.9.2024: http://www.bip.kampinos.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/ZAE_9_24%20(1).pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024: http://www.bip.kampinos.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/ZAL_1_9_24.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024: http://www.bip.kampinos.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/ZAL_2_9_24.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024: http://www.bip.kampinos.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/ZAL_3_9_24.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024: http://www.bip.kampinos.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/ZAL_4_9_24.pdf


Wniosek o przyjęcie do Przedszkola i Szkoły Podstawowej (dla dzieci z Ukrainy)/ Заява про зарахування до дитячого садка та початкової школи (для дітей з України):

Udostępnij