Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Przygarnij czworonoga

Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy Kampinos można zgłaszać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach (całodobowo) i Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia o zwierzętach błąkających się i pozostawionych bez opieki, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmuje pracownik Urzędu Gminy Kampinos w godzinach pracy Urzędu, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia pracownik Urzędu Gminy informuje Leszno — Gabinet Weterynaryjny sp. z o.o. ul. Tuwima 26, 05-084 Leszno, prowadzone przez Marię Adamowicz Różycką celem podjęcia działań zmierzających do odłowienia zwierzęcia. Zgłoszenia o zwierzętach błąkających się i pozostawionych bez opieki po godzinach pracy Urzędu Gminy i w dni wolne przyjmowane są przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach.

PIESKI SZUKAJĄ NOWEGO DOMU

Szukamy nowego domu dla pieska z Łaz odłowionego w dniu 08.08.2023 r.

Szukamy nowego domu dla pieska odłowionego w dniu 12.08.2023 r. w Kwiatkówku na ul. Wiewiórki.

Szukamy Właściciela. Pies odłowiony w miejscowości Kampinos/Podkampinos w dniu 29.08.2023 r.

Koty szukają nowego domu!

Udostępnij