Aktualności Dodano 20.03.2023

Warsztaty w bibliotece

25.03.2023 r.

Aktualności Dodano 20.03.2023

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Aktualności Dodano 17.03.2023

Dotacja na wymianę źródła ogrzewania

Wymień stary piec na nowy!

Aktualności Dodano 16.03.2023

przystąpienie do prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Poniżej treść informacji dotyczącej przystąpienia do prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030.

Aktualności Dodano 13.03.2023

Wojewódzki program pomocy i oparcia społecznego dla Osób z zaburzeniami psychicznymi

Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027 (dalej: „Program”) stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach poprzedniego, obejmującego lata 2018–2022, Programu. Pozwala to na zapewnienie ciągłości form pomocy i oparcia wypracowanych w tym właśnie okresie. Jako że Wojewódzki Program na lata 2018–2022 objęty był corocznym monitoringiem możliwa była dokładna i regularna analiza podejmowanych działań w kontekście ich przebiegu i efektywności. Pozwala to na zachowanie ciągłości i rozbudowę stabilnego systemu pomocy i tym samym przyczynia się do poprawy sytuacji mieszkańców Mazowsza doświadczających zaburzeń psychicznych. Dlatego też w latach 2023–2027, tak jak w latach poprzednich, głównymi grupami odbiorców pomocy będą osoby dorosłe, dzieci i młodzież oraz seniorzy z zaburzeniami psychicznymi. Planowane cele i działania będą również odwoływały się do aktywności realizowanych w poprzedniej edycji Programu.