Fundusze i dotacje Dodano 17.07.2023

Mazowsze dla zabytków

„Prace konserwatorskie przy kapliczce z figurą Matki Boskiej w Szczytnie”

Fundusze i dotacje Dodano 10.07.2023

Mazowsze dla młodzieży

„Wzmacnianie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos”

Fundusze i dotacje Dodano 10.07.2023

Mazowsze dla lokalnych centrów integracji

„Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Łazach”

Fundusze i dotacje Dodano 3.07.2023

Mazowsze dla straży pożarnych

W ramach zadania „OSP-2023” Gmina Kampinos pozyskała po 150 000 zł na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawady oraz Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kampinos.

Fundusze i dotacje Dodano 3.07.2023

Mazowsze dla sołectw

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”. Gmina Kampinos rozpoczęła realizację zadań:

Fundusze i dotacje Dodano 26.06.2023

Mazowsze dla zwierząt

Na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kampinos gmina pozyskała dotację w wysokości 9 895 zł.

Fundusze i dotacje Dodano 26.06.2023

Klub Senior+

Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie Kampinos dotację w wysokości 63 135 złotych na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” w 2023 roku.

Aktualności, Fundusze i dotacje Dodano 5.06.2023

Dotacja na realizację zadania

pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2023 roku”.