Fundusze i dotacje Dodano 11.10.2022

W ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” gmina Kampinos realizuje zadanie Organizowanie działań edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.

Fundusze i dotacje Dodano 11.10.2022

AKTYWNA TABLICA 2022

W ramach Programu „Aktywna tablica” gmina zakupi sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu stosowania TIK na zajęciach w Szkole Podstawowej im. Z. Padlewskiego w Kampinosie.

Fundusze i dotacje Dodano 21.09.2022

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dotacja celowa na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w wysokości 12 000 zł pozwoli Gminie Kampinos na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami oraz lektur szkolnych które są dostępne na rynku księgarskim dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Fundusze i dotacje Dodano 16.09.2022

USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KAMPINOS W 2022 ROKU

USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KAMPINOS W 2022 ROKU dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 10 638,08 zł.

Fundusze i dotacje Dodano 20.07.2022

MIAS Mazowsze 2022

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. Gmina Kampinos rozpoczęła realizację zadań:

• Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice, wartość zadania 20 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 10 000 zł, zadanie będzie polegać na zakupie i montażu napędu do dwóch bram garażowych oraz wymiany dwóch paneli w jednej z bram;
• Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147, wartość zadania 24 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 10 000 zł, w ramach zadania zamontowane zostaną trzy lampy solarne o mocy min. 30W, na słupach ze stopu aluminium o wysokości 6 metrów;
• Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny, wartość zadania 24 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 10 000 zł, w ramach zadania zamontowane zostaną trzy lampy solarne o mocy min. 30W, na słupach ze stopu aluminium o wysokości 6 metrów;
• Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie, wartość zadania 21 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 10 000 zł, zakupiony zostanie zestaw zabawowy zawierający podest z dachem, jedną zjeżdżalnię, wejście po stopniach, przejście po belce z linami;
• Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie, wartość zadania 24 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 10 000 zł, w ramach zadania zamontowane zostaną trzy lampy solarne o mocy min. 30W, na słupach ze stopu aluminium o wysokości 6 metrów.

Zadania zrealizowane zostaną najpóźniej do 30 września 2022 r.

Zadanie pn. Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147 współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Fundusze i dotacje Dodano 20.07.2022

Mazowsze dla klimatu

W czerwcu Gmina Kampinos podpisała umowę o dotację z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kampinos”. Przyznana dotacja w wysokości 4 920 zł, w 50% pokryje całkowita wartość zadania.
Akcja edukacyjno – informacyjna, zorganizowana zostanie w plenerze. Wykonawca w ramach zadania zapewni:
• stanowisko edukacyjno-informacyjne, które udzielać będzie niezbędnych informacji mieszkańcom dotyczących dobrych praktyk w zakresie czystego powietrza i eksploatacji źródeł ciepła, uchwały antysmogowej czy możliwych form dofinansowania do wymiany aktualnie posiadanych źródeł ciepła. Stoisko informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców – osób fizycznych, przedsiębiorców, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
• zajęcia dla dzieci przekazujące informacje o właściwej eksploatacji źródeł ciepła w domach, dopuszczalnych paliwach (w tym o właściwej segregacji odpadów) i możliwościach wpływu na otaczające nas powietrze.
• przeprowadzanie symulacji kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
• przybliżenie mieszkańcom zakresu kontroli, przepisów prawnych, obowiązków kontrolującego i kontrolowanego oraz sposobu pobierania próbek popiołu do badania laboratoryjnego,
• opracowanie oraz wydrukowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie ulotek i plakatów.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kampinos” współfinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego

Aktualności, Fundusze i dotacje Dodano 14.01.2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 380 000,00zł.

Fundusze i dotacje Dodano 20.12.2021

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, wola Pasikońska” zrealizowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji inwestycji wybudowano ok. 1740,5 mb głównej sieci tłocznej plus odgałęzienie boczne sieci oraz 30 przydomowych przepompowni.

Fundusze i dotacje Dodano 13.12.2021

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Zadanie „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno, gm. Kampinos” zrealizowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji inwestycji wybudowano ok. 772 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z dwudziestoma słupami z lampami oświetleniowymi LED.

Fundusze i dotacje Dodano 13.12.2021

Senior +

Gmina Kampinos pozyskała środki z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lat 2021-2025, Edycja 2021, na utworzenie placówki Klub „Senior+”. W wyniku realizacji zadania powstało miejsce spotkań osób starszych, którego celem jest wsparcie seniorów w zakresie aktywizacji społecznej, prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej oraz kulturalnej. Placówka zapewni miejsca dla 30 seniorów. Projekt zakładał adaptacje i […]