Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Mazowsze dla sołectw

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”. Gmina Kampinos rozpoczęła realizację zadań:

Udostępnij

  • Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Łazy – 10 000 zł, w ramach zadania zakupione i zamontowane zostaną cztery urządzenia siłowni plenerowej w Parku w Łazach,
  • Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A – 10 000 zł, przy budynku sportowo-rekreacyjnym w Kampinosie A zmontowana zostanie altana z podłogą, siedziskami i stolikiem,
  • Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec – 10 000 zł, zbudowane zostaną dwie lampy solarne LED oświetlenia ulicznego,

Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal – 10 000 zł, zbudowane zostaną dwie lampy solarne LED oświetlenia ulicznego

Zadania zrealizowane zostaną najpóźniej do 30 września 2023 r.

Zadanie pn. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Łazy współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;

Zadanie pn. Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;

Zadanie pn. Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;

Zadanie pn. Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;

Udostępnij