Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wybory/ Referenda

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 r.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/statics/PKW_ROZPORZADZENIA/uploaded_files/1706616337_d2024000010901.pdf


Informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 1 lutego 2024 r. – informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

TERYTORIALNE KOMISJE WYBORCZE

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Z DNIA 9 LUTEGO 2024 R.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Warszawski Zachodni podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Aktualny Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf


Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


POSTANOWIENIE NR 427/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 431/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

07.03.2024 r. (czwartek) – godz. 15:00-16:00

09.03.2024 r. (sobota) – godz. 10:00-11:00

13.03.2024 r. (środa) – godz. 15:00-16:00

14.03.2024 r. (czwartek) – godz. 15:00-16:00
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 14 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


POSTANOWIENIE NR 694/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kampinos

POSTANOWIENIE NR 695/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie
z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie
z dnia 18 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Gmina Kampinos – Okręg wyborczy Nr 7


Obwodowe Komisje Wyborcze po ukonstytuowaniu
Zarządzenie Nr 0050.39.2024 Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców do lokali wyborczych, w dniu 7 kwietnia 2024 r.


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 05.04.2024 r. w sprawie harmonogramu dyżurów Komisji w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kampinos

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kampinos

Protokół wyników głosowania do Rady Powiatu – obwód nr 1

Protokół wyników głosowania do Rady Powiatu – obwód nr 2

Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa – obwód nr 1

Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa – obwód nr 2


WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/uchwala-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-17-sierpnia-2023-r-o-zarzadzeniu-referendum-ogolnokra


Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
przez pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 15 września 2023 r.


Klauzula RODO


POSTANOWIENIE NR 380/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kampinos


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.136.2023 w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborcówPobierz

Więcej informacji na stronie: https://pkw.gov.pl/

WYNIKI WYBORÓW

Udostępnij