Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Centralny Port Komunikacyjny informuje o rozpoczynających się pracach terenowych związanych z badaniem stanu środowiska

Badania stanu środowiska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego – okres zimowy

Udostępnij

Obowiązek pozyskania szczegółowej wiedzy na temat środowiska w obszarze planowanej inwestycji wynika z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest elementem przygotowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.
Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o.

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania dokumentacji koniecznej dla zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także są kluczowe dla opracowania założeń i wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w przyszłym porcie lotniczym.

Harmonogram inwentaryzacji w okresie zimowym

 1. Ptaki (ornitofauna, obszar inwentaryzacji określony w Załączniku 1)
  Terminy realizacji obserwacji: styczeń, luty, grudzień 2021 r.
 2. Ssaki naziemne (teriofauna naziemna, obszar inwentaryzacji określony w Załączniku 2)
  Terminy realizacji obserwacji: styczeń, luty – marzec, listopad – grudzień 2021 r.
 3. Nietoperze (chiropterofauna, obszar inwentaryzacji określony w Załączniku 2)
  Termin realizacji obserwacji: styczeń – luty 2021 r.
  Obserwacje w dwóch pierwszych obszarach odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, na terenach ogólnodostępnych. Jedynie obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim
  kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania zgody na wejście na teren posesji.
  Założenia dla inwentaryzacji zimowisk nietoperzy
  W jakich obiektach będą odbywały się poszukiwania nietoperzy?
  • obiekty potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla nietoperzy: stare budowle sakralne, obiekty
  zabytkowe (gł. dworki), bunkry, systemy podziemi czy jaskiń
  • dodatkowo – budynki mieszkalne, gospodarcze, studnie, ziemianki
  Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?
  Poszukiwania będą polegać na rozmowach z mieszkańcami miejscowości na badanym terenie oraz na kontroli obiektów po uzyskaniu zgody właściciela lub administratora.
  Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji nietoperzy?
  • w przypadku odnalezienia hibernujących nietoperzy, podjęta zostanie próba nieinwazyjnego
  oznaczenia przynależności gatunkowej oraz ich policzenia
  • pobyt w obiektach ograniczony będzie do minimum
  • liczący zachowywać się będą jak najciszej, aby oddziaływanie na hibernujące nietoperze było minimalne
  • zwierzęta będą oświetlane latarką możliwie jak najkrócej – jedynie przez czas niezbędny do oznaczenia gatunkowego oraz policzenia
  • liczenia prowadzone będą bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki czy wyciągania ze szczelin

Udostępnij