Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dofinansowania dla Gminy Kampinos

30 czerwca w siedzibie Centrum Edukacyjno-Medialnego w Piasecznie Wójt Monika Ciurzyńska wraz ze Skarbnik – Hanną Dobrzyńską podpisała 11 umów na dofinansowania przyznane przez Województwo Mazowieckie w następującym zakresie:

Udostępnij
 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota dotacji 610 848 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos, dotacja w wysokości 50 000 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 3. Doposażenie obiektu – miejsca spotkań lokalnej społeczności w Granicy, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
 4. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowego Jozefów, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
 5. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusy, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
 6. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
 7. Wymiana zestawu zabawowo-sprawnościowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
 8. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Kampinos, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
 9. Zakup wyposażenia w postaci prądownicy wodno-pianowej z funkcją samoczyszczącą oraz węże tłoczne dla OSP Zawady w kwocie dotacji wynoszącej 4 300 zł
 10. Zakup 5 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Kampinos, kwota dotacji wynoszącej 13 250 zł
 11. Remont budynku OSP Kampinos w zakresie posadzki, ścian, sufitów, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej w pomieszczeniu do przechowywania sprzętu oraz wiatrołapu, w kwocie dotacji wynoszącej 24 300 zł

Jak widać, szeroki wachlarz dofinansowania pozwoli nam realizować zadania istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Za udzielone dofinansowania serdecznie dziękujemy.

Udostępnij