Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Udostępnij

W związku z otrzymanym w dniu 20 października 2021 r. pismem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa potwierdzającym iż na trenie gminy Kampinos funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PGR) Gmina Kampinos zaprasza osoby, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujący gminę, gdzie funkcjonował niegdyś PGR.

Wnioski o udział w projekcie (załączone poniżej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać  w Sekretariacie Urzędu Gminy do 3 listopada 2021 r.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                       

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
  2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR należy dołączyć je do niniejszego oświadczenia.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wsparcie będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Kampinos grantu na zakup sprzętu oraz po zweryfikowaniu danych zawartych w złożonych oświadczeniach.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu przekazywany będzie na własność beneficjentom programu, bez konieczności zwrotu do Gminy po zakończeniu nauki przez ucznia, do uczestnictwa w projekcie kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący teren całej gminy a nie tylko miejscowości w których funkcjonował PGR.

Materiały do pobrania:

Udostępnij