Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Kontakt z Urzędem Gminy Kampinos

Nowe numery!

Udostępnij

Szanowni Mieszkańcy,

Udoskonaliliśmy system komunikacji telefonicznej z Urzędem.

Poniżej przedstawiamy aktualne numery telefonu do poszczególnych referatów:

Urząd Stanu Cywilnego: +48 22 718 91 15
Referat Finansowy – podatki: +48 22 718 91 03
Referat Finansowy – księgowość budżetowa: +48 22 718 91 05
Referat Finansowy – kasa: +48 22 718 91 16
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa: +48 22 718 91 02, 22 718 91 14
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: +48 22 718 91 07, 22 718 91 08, 22 718 91 09,
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: +48 22 718 91 06
Referat Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty: +48 22 718 91 19
Biuro Rady Gminy: +48 22 718 91 10
Stanowisko ds. Zezwoleń, Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego: +48 22 718 91 04

Udostępnij