Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Nabór do Programu Stypendialnego

Program Stypendialny Fundacji Santander oferuje stypendia dla wybitnych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Udostępnij

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny. Fundacja przyznaje 20 stypendiów w ramach jednej edycji programu.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych ( w roku szkolnym 2020/21) oraz ponadpodstawowych.

Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników.

Wysokość wsparcia stypendialnego to 5 000 złotych w rok szkolnym 2021/22, wypłacane po 500 złotych przez okres 10 miesięcy

Spośród wszystkich kandydatów Fundacja wybierze dwudziestu Stypendystów

Wnioski online można składać od 9 lipca do 16 sierpnia 2021 roku

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone w dniu 23 września 2021 na stronie internetowej Fundacji źródło: https://fundacja.santander.pl/2021/07/09/rusza-nabor-do-programu-stypendialnego/?fbclid=IwAR1zBEsGR-iOBdFXAL2kyIgupSJUwug-sGOZEGULorjXruB4pDFl_dKwDWw

Udostępnij