Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Rozliczenia za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Aktualny termin zgłoszeń odczytów stanu wodomierza – od 15.12 do 30.12.2020 r.

Udostępnij

Przypominamy, że obecnie rozliczenia za dostawę wody odbywają się na podstawie zgłoszeń wskazań wodomierza głównego i podlicznika, dokonywanych przez właścicieli nieruchomości podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są zgłaszać odczyt stanu wodomierza i podlicznika w terminie od 15 do 30 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Aktualny termin zgłoszeń odczytów – od 15.12 do 30.12.2020 r.

Uprzejmie prosimy o unikanie osobistych wizyt w Urzędzie, zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. (22) 725 00 40; kom. 510 196 770;
  • w formie wiadomości sms na nr tel. kom.: 510 196 770 lub
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: woda@kampinos.pl

w następującym układzie:

-imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy):………………………………..;

-adres posesji………………………………;

-aktualny odczyt wodomierza głównego [m3 ];

-aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje),[m3];

Prosimy nie wysyłać wiadomości na adres: woda@kampinos.info – faktury z tego adresu są generowane automatycznie.

UWAGA:
W przypadku niepodania zużycia wody w danym kwartale faktura VAT za zużycie wody/odprowadzenie ścieków zostanie wystawiona na podstawie prognozy.

Wskazania stanu podlicznika są podstawą do pomniejszenia, względem wskazania wodomierza, ilości odprowadzonych ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Formularz deklaracji oraz informacje dot. rozliczania wody i ścieków dostępne są pod adresem www.kampinos.pl w zakładce Woda i Ścieki. Wypełniony Formularz można przesłać na adres woda@kampinos.pl w formie skanu, zdjęcia (również na nr sms: 510 196 770) lub umieścić we „wrzutni” przed Urzędem Gminy.

Udostępnij