Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Spotkanie w PGE Dystrybucja

W dniu 31 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Kampinos uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami PGE Dystrybucja, które odbyło się w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

Udostępnij

Głównym tematem rozmów były powtarzające się awarie sieci energetycznej. Wójt wyraziła potrzebę pilnego wdrożenia działań zapobiegających częstym, a tym bardziej długotrwałym przerwom w dostawach energii, utrudniającym funkcjonowanie gospodarstw domowych, działalności gospodarczych oraz administracji publicznej. Ponadto poruszono kwestie usprawnienia systemu powiadamiania o awariach i informowania odbiorców o zakresie awarii i szacowanego czasu ich usunięcia. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Sylwester Szczensnowicz wskazał, iż widzi potrzebę podjęcia działań w zakresie poprawy stanu technicznego sieci i zobowiązał się do niezwłocznego przedstawienia Wójt możliwości technicznych wdrożenia najpilniejszych rozwiązań w tym zakresie. Przedstawiciele PGE poinformowali również o wdrażanym projekcie powiadamiania o awariach za pośrednictwem aplikacji mobilnej, której wersja testowa pn. „991” jest już dostępna dla wszystkich abonentów.

Udostępnij