Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Zamrożone ceny energii

Przypominamy, że gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r.

Udostępnij

Podwyższone limity dotyczą:

– 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),

3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh (tj. do 2 MWh)   nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii z limitu 2 MWh.

Rolnicy, osoby z KDR lub osoby niepełnosprawne albo mające osobę niepełnoprawną w swoim gospodarstwie domowym, aby skorzystać z zamrożonych cen prądu, muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli nie dostarczą tych dokumentów, stracą możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku.

Dodatkowo, w oświadczeniu rolnik powinien:

  • podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
  • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Warto pamiętać, że limit 3 MWh będzie jednak przysługiwał rolnikom w sytuacji, gdy punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, pod warunkiem że służą one wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. 

Przypominamy: informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

Ustawa ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ceny prądu w 2023 roku. Kto może skorzystać z zamrożenia? (izbarolnicza.opole.pl)

Udostępnij