Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 18.00 LXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij

         

  1. Otwarcie obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    – Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Kampinos, 
    – Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos,
    – Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.
  4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij