Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

18.05.2022 r. godz. 18.00

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjna – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 18.00 XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 20196-2020;
  • Projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie Alei Chopina pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy-Zawady, gm. Kampinos na długości 3 km;
  • Projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie;
  • Projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

4. Zamknięcie obrad

  Z poważaniem

                                                          Krzysztof Sucharski

Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij