Archiwum Miesiąc: czerwiec 2021

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXXIII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 18.00 LXXIII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr

kwalifikacja wojskowa

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Spotkanie informacyjne

31.01.2024 r.

kreatywne warsztaty

26.01.2024 r.

Spotkanie DKK

30.01.2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA

Wójt Gminy Kampinos ogłasza dwa nabory na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Korzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.