Archiwum Autor: Gmina Kampinos

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy 16 marca/Система реєстрації біженців з України почне працювати 16 березня

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca.

Tzw. „PESEL uchodźcy” dotyczy wyłącznie osób, które przekroczyły granicę z Polską nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski wcześniej otrzymują nr PESEL na dotychczasowych zasadach, tj. przy zameldowaniu lub w trybie wnioskowym z podaniem podstawy prawnej ubiegania się o numer PESEL.

DO CZEGO POTRZEBNY JEST PESEL?

Numerem PESEL posługujemy się w Polsce aby:

podjąć pracę,
założyć działalność gospodarczą,
zarejestrować się jako osoba bezrobotna,
założyć rachunek w banku,
korzystać z opieki zdrowotnej,
podjąć naukę w szkole i na uczelni,
korzystać z pomocy finansowej Państwa.

Numer PESEL będzie też niezbędny do złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy w Urzędzie ds. Cudzoziemców.

PROCEDURA NADANIA UCHODŹCY NUMERU PESEL

Do wyrobienia numeru „PESEL uchodźcy” konieczna będzie fotografia (wymogi są takie same jak do dowodu lub paszportu polskiego).

Wniosek o nadanie numeru PESEL jest formularzem sporządzonym w 3 jezykach (polskim, ukraińskim i rosyjskim).

W trakcie procedury od osób, które ukończyły 12. lat będą pobierane odciski palców.

FORMA DOKUMENTU

Wnioskodawcy będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL oraz potwierdzenie wydania profilu zaufanego.

5 listopada br. – brak możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

Uwaga: ważna informacja z zakresu działalności USC