Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024- Zadanie Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 08.03.2024 r.

Udostępnij

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Udostępnij