Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Informacja dotycząca zatrudnienia obywatela Ukrainy

Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy ma jeden obowiązek do wypełnienia – zgłoszenie tego faktu w ciągu 14 dni do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Udostępnij

Na stronie www.praca.gov.pl dostępny jest specjalny wniosek elektroniczny – kafelek „Zatrudnianie cudzoziemców”.

Następnie należy wybrać kafelek „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.

Udostępnij