Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych zostały opracowane w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”.

Udostępnij

Projekt jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:
a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych (…).

Udostępnij