Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

01 – 02 czerwca 2020 r.:

Wola Pasikońska, Strzyżew, Szczytno, Strojec, Skarbikowo, Kirsztajnów, Rzęszyce, Kwiatkówek, Komorów, , Grabnik, Pindal, Pasikonie

03 -04 czerwca 2020 r.:

Kampinos, Kampinos A, Koszówka, Józefów, Podkampinos, Prusy, Zawady,
Stare Gnatowice, Budki Żelazowskie, Wiejca, Łazy i Łazy Leśne,

UWAGA!

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe, jak również części samochodowe i sprzęty mechaniczne, kosiarki spalinowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W przypadku nie wystawienia odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonym terminie właściciele nieruchomości mogą dostarczyć je we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W przypadku złych warunków atmosferycznych planowany termin odbioru odpadów wielkogabarytowych może zostać zmieniony. Wówczas prosimy o nie sprzątanie ich sprzed posesji – dokonamy odbioru w najbliższym możliwym terminie.
Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.

Mieszkańcy chcący oddać odpady wielkogabarytowe „spod drzwi” proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Kampinos telefonicznie pod nr tel. 22 725 00 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2020 r.

Mieszkańcy już zapisani na listę, nie muszą tego faktu zgłaszać ponownie.


Udostępnij