Imieniny: Brunona, Jana, Wery

OSP Wiejca

Ochotnicza Straż Pożarna
Wiejca 67
05-085 Kampinos
Kontakt: 661 678 627; 600 068 457
Rok założenia: 1917

DANE


Nr ID: 6037
KRS: 101985
Regon: 15167978
NIP: 1181640754
Konto bankowe: 21 8015 0004 1000 0143 2010 0001

ZARZĄD


Prezes: Rafał Pol
Naczelnik: Zdzisław Tomaszewski
Sekretarz: Marcin Umiastowski
Skarbnik: Wiesław Jędrzejewski

SPRZĘT


GBA Scania 2,3/16, VW Transporter, sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego, pompa szlamowa,

HISTORIA


Kronika OSP w Wiejcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiejcy powstała w 1917 roku. Jej założycielami byli: Adam Szewczyk, Władysław Kozłowski, Bolesław Żukowski i Władysław Skrzos.
Pierwszym naczelnikiem był Antoni Skrzos, a prezesem zarządu Bolesław Żukowski.

Ze składek członkowskich zakupiono umundurowanie, ze składek społeczeństwa zaś podstawowy sprzęt tj. sikawkę ręczną, węże, pasy, kaski i topory.

W czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości strażacy OSP Wiejca brali udział w rozbrajaniu posterunków niemieckich w Zaborowie, Lesznie, Zamczysku i w Sochaczewie. Dowodził nimi wówczas druh Władysław Kozłowski.

Na zawodach w roku 1926 jednostka zdobywa I miejsce i w nagrodę otrzymuje sikawkę ręczną.
W 1928 roku społeczność wsi przystępuje do budowy remizy strażackiej.
Materiał zakupiono z funduszy społecznych a wszystkie prace wykonano w czynie społecznym. Remiza została ukończona w 1932 roku.

W czasie okupacji działalność OSP była zawieszona. Po wyzwoleniu przystąpiono do remontu strażnicy i zniszczonego sprzętu. Naczelnikami wówczas byli Wiktor Skrzos i Wincenty Skrzos.

W roku 1952 zakupiono motopompę M400 „ Silesia” oraz samochód „Dodge”.
W roku 1947 społeczność wsi Wiejca przekazała jednostce sztandar.
Na 40-lecie swego istnienia (w 1957 r.) OSP otrzymała z Komendy Powiatowej w Sochaczewie samochód „Lublin” oraz motopompę M800.
W tym czasie ogrodzono plac należący do OSP, wybudowano również wieżę i zainstalowano syrenę alarmową.

W roku 1972 jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej samochód „Żuk”.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w roku 1975 wybrano zarząd w składzie: Stanisław Sznajder, Zdzisław Fronczak, Witold Smolarek, Jerzy Krzeszewski i Stanisław Krzyżanowski. Zarząd ten podjął uchwałę o przystąpieniu do budowy nowej strażnicy.

Dzięki ofiarnej pomocy społeczeństwa wsi Wiejca oraz wsparciu Urzęd Gminy w Kampinosie, w 60. rocznicę istnienia jednostki – w 1977 roku oddano dla potrzeb OSP i społeczeństwa wsi nową strażnicę wraz z boksem garażowym.

Udostępnij