Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Tor tubingowy

Stypendium szkolne przyznawane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Udostępnij

W najbliższą niedzielę, 23 sierpnia oraz we wszystkie niedziele września w godzinach 14.00 – 18.00, zapraszamy na tor tubingowy.

Tor tubingowy znajduje się w miejscowości Kampinos A 30A za budynkiem rekreacyjno – sportowym i boiskiem do gry w piłkę nożną.

W czasie użytkowania toru prosimy stosować się do zaleceń obsługi oraz obowiązującego regulaminu.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, w przypadku deszczowej pogody tor będzie nieczynny.

Udostępnij