Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Przypominamy o składaniu wniosków na stypendia szkolne

Wnioski na rok szkolny 2023/2024

Udostępnij

Stypendia szkolne to świadczenie przydzielane uczniom szkoły podstawowej i szkoły średniej znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet i wiele innych.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2023r.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz.2230 ze zm.).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kampinos pokój nr 4 (sekretariat).

Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypendium i zasiłku szkolnego udzielane są w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie ds. Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty-pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 22 725 00 40 wew. 219.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami

Udostępnij