Imieniny: Brunona, Jana, Wery

uroczyste podpisanie umów

W czwartek 14 marca w Domu Kultury w Starych Babicach odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach dotacji przyznanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Gmina Kampinos pozyskała 368 410 zł na realizację takich zadań jak:

Udostępnij
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, etap I, w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość pozyskanej datacji to 140 000 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania,
  • Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kampinos – pozyskana dotacja w wysokości      8 410 zł. W ramach zadnia gmina Kampinos planuje przeprowadzić akcję kastracji, sterylizacji i czipowaniu zwierząt właścicielskich oraz ujęcie ich w systemie identyfikacji zwierząt. Dodatkowo poprzez biuletyn informacyjny gminy zrealizowana zostanie akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.
  • Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzyżewie – 150 000 zł, zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ma na celu podwyższenie gotowości bojowej i poprawę poziomu zabezpieczanie operacyjnego strażaków, zapewni sprawność i niezawodność wyjazdów do akcji, a także zwiększy szybkość i skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.
  • Modernizacja strażnicy w Szczytnie – pozyskana dotacja celowa w kwocie 40 000 zł. W ramach zadania zmodernizowana zostanie brama garażowa.
  • W ramach programu Mazowsze dla Sołectw pozyskane zostały dwie dotacje każda po 15 000 zł na zadania:

Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie – wymienione zostaną trzy zabawki za łączną kwotę 36409 zł,

Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach – za łączną kwotę ponad 51 tyś zł zamontowane zostaną lampy kablowej linii oświetleniowej.

Udostępnij