Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Ważna informacja dla mieszkańców i interesantów

W związku z rosnącą liczbą zakażeń na Covid-19, w trosce o zdrowie Mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy, zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (urzad@kampinos.pl), e-PUAP lub telefonicznie: 22 725 00 40.

Udostępnij

Możliwe jest także składanie korespondencji w formie papierowej w skrzynce podawczej („wrzutni”) znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu. W przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji potwierdzenie to będzie dostarczane korespondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej.

Kasa w urzędzie pozostaje czynna w stałych godzinach. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy mogą dokonać opłat za wodę, odpady i in. również w Banku Spółdzielczym w Kampinosie, bez prowizji.

Poniżej wykaz bezpośrednich telefonów:

Sekretariat (22) 725 00 40, fax (22) 725 04 44, adres e-mail: urzad@kampinos.pl

Urząd Stanu Cywilnego  (22) 718 91 15

Referat Finansowy – podatki (22) 718 91 03

Referat Finansowy – księgowość budżetowa:  (22) 718 91 05

Referat Finansowy – kasa:  (22) 718 91 16

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (22) 718 91 02

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  (22) 718 91 07, (22) 718 91 08, (22) 718 91 09

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych/Punkt „Czyste Powietrze” (22) 718 91 06

Referat Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty (22) 718 91 19

Biuro Rady Gminy (22) 718 91 10

Stanowisko ds. Zezwoleń, Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego (22) 718 91 04

Zgłoszenie awarii sieci wodociągowej 508 179 764

Zgłoszenie awarii sieci kanalizacyjnej 509 878 597

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 509 243 950

Zgłoszenia odczytów z wodomierza 510 196 770.

Udostępnij