Imieniny: Brunona, Jana, Wery

XL Sesja Rady Gminy Kampinos

24 stycznia 2022 r. o godź. 18.00

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuję
w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno Sportowym w Kampinosie A XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos w celu podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos.

Z poważaniem,

Krzysztof Sucharski

Przewodniczący
Rady Gminy Kampinos

Udostępnij