Imieniny: Brunona, Jana, Wery

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos

24 maja 2021 r. o godz. 18.00

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 18.00 XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos w celu podjęcia uchwał w sprawie:

1/  zmian w budżecie Gminy Kampinos,

2/ uchylenia uchwały Nr XXXI/202/21 zmieniającej uchwałę XXIX/186/21 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku oraz zmiany uchwały Nr XXIX/186/21,

3/ zatwierdzenia projektu regulaminu na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kampinos. 

Z poważaniem

                                                                                     Krzysztof Sucharski

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij