Imieniny: Brunona, Jana, Wery

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LIV SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 18.00 LIV Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad: LII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 3 listopada 2022 r., LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2022 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2023 roku.
  • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7. Wolne Wnioski

8. Zamkniecie obrad.

Z poważaniem,

                                                               Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij