Imieniny: Brunona, Jana, Wery

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 LVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos,
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij