Imieniny: Brunona, Jana, Wery

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 18.00, XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos w celu podjęcia uchwał:

Udostępnij

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;

2) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r. 

Krzysztof Sucharski

Przewodniczący

Rady Gminy Kampinos

Udostępnij