Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

ZGŁOSZENIA ODCZYTÓW WODOMIERZY OD 1 DO 15 marca

Przypominamy, że wszystkich odbiorców, niezależnie od zużycia, obowiązuje kwartalne rozliczenie opłat z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków.

Udostępnij

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są zgłaszać odczyt stanu wodomierza i podlicznika w terminie od 1 do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału tj.:

  • Od 01.03 do 15.03
  • Od 01.06 do 15.06
  • Od 01.09 do 15.09
  • Od 01.12 do 15.12

Przypominamy, że zgłoszenia można dokonać:

1) telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. (22) 725 00 40 wewn. 223; (22) 718 91 03; kom. 510 196 770;

2) w formie wiadomości SMS na nr tel. kom.: 510 196 770 zawierającej w treści:

imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy): ……………………………….;

adres posesji ………………………………;

aktualny odczyt wodomierza głównego [m3];

aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje) [m3];

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: woda@kampinos.pl, w następującym układzie:

imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy): ………………………………..;

adres posesji ………………………………;

aktualny odczyt wodomierza głównego [m3];

aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje) [m3];

Prosimy nie wysyłać wiadomości na adres: woda@kampinos.info – faktury z tego adresu są generowane automatycznie.

4) Osobiście w Urzędzie Gminy Kampinos.

Udostępnij