Archiwum Autor: Gmina Kampinos

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych w 2023 roku

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

27.03.2023

ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023- Zadanie Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 27.03.2023 r.

Planowane wyłączenia

04.04.2023 r.

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy Gminy Kampinos mogą skorzystać z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Konkurs „Jawor u źródeł kultury”

Jesteś twórcą ludowym z Mazowsza? Zgłoś się! Radio dla Ciebie zaprasza do udziału w eliminacjach do II Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury 2023”.

Mazowsze: szczepienie lisów

W dniach 25 marca-16 kwietnia 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z
udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii przeprowadza wiosenną akcję szczepienia
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.
Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki.
Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem
człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność
podczas wyprowadzania zwierząt.