Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

II nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego marki lokalnej Misja Kampinos

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” ogłasza drugi nabór
na użytkowników Znaku Promocyjnego marki lokalnej Misja Kampinos, który odbędzie
się w dniach 18 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Udostępnij

Marka lokalna Misja Kampinos powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
Marka lokalna Misja Kampinos jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnienie i promocja najlepszych produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców.
Podmioty zainteresowane otrzymaniem Znaku Promocyjnego Misja Kampinos prosimy
o zapoznanie się z REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ
ZNAKIEM PROMOCYJNYM MISJA KAMPINOS, który określa cele i założenia programu przyznawania Znaku Promocyjnego, rodzaje podmiotów mogące starać się o przyznanie Znaku, kryteria dopuszczające i merytoryczne, zasady oceny wniosków przez Kapitułę oraz prawa i obowiązki użytkowników Znaku.
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” oferuje pomoc merytoryczną przy wypełnianiu wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Misja Kampinos. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu (22) 794 04 88, adresem
mailowym biuro@lgdkampinos.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6 w Czosnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
Więcej informacji na stronie www.misjakampinos.pl (zakładka: nasz znak – dokumenty do pobrania).

link: https://www.misjakampinos.pl/II_nab%C3%B3r_na_u%C5%BCytkownik%C3%B3w_Znaku_marki_lokalnej_Misja_Kampinos!,5466,2790

Udostępnij