Imieniny: Brunona, Jana, Wery

INFORMACJA DLA CZŁNOKÓW SPÓŁKI WODNEJ W SOŁECTWIE WOLA PASIKOŃSKA

Informuję Państwa, iż w dniu 20 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Gminna Spółka Wodna „Kampinos” podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Udostępnij

Ze strony Zarządu Województwo Mazowieckiego umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Wiesław Roboszuk oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pan Daniel Łaga. Naszą spółę reprezentowali pan Waldemar Sarnowski,  prezes spółki oraz pan Zbigniew Osiński, skarbnik spółki.

                W trakcie podpisywania umów obecnych było również dwoje radnych  Sejmiku Województwa Mazowieckiego w osobach: pani Anna Brzezińska oraz pana Piotr Kandyba.

                Zgodnie z moimi, wstępnymi rozumowani  z Państwem, prowadzonymi na początku roku informuję, iż otrzymana dotacja w wysokości 44 578,17 zł i zostanie przeznaczona na konserwację rowu melioracyjnego nr U-8 w miejscowości Wola Pasikońska oraz Strzyżew Wieś. W ramach prac konserwacyjnych zostanie odmulony rów na długości 2109 m oraz 36 przepustów o łącznej długości 291 m. Prace będą przebiegać na łącznym odcinku 2400 m. Poniżej wykaz działek, na których będziemy pracować:

Obręb: Strzyżew Wieś – 0026.

Nr działek:

54,57,37,38,39/445/1,45/2,46/1,46/2,44.

Obręb: Wola Pasikońska – 0029.

Nr działek:

110/7.110/7,110/8,110/9,110/1,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,313,124/3,125/1,125/2,126,127,128,129,916,922,132,133/10,133,15,135/6,135/8,292/3,292/6,137,138,139,140/3,141,142,143/2,145,146,148,150,152/1,153,155/1,155/2,156,157,158/2,159/2,185/15,187/2,188,189/1,190/2,190/3,190/4,191,193,194/1,194/2,195,196,197,198/1,199/1.

                Informuję, iż zgodnie z podpisaną umową spółka nie może wydatkować środków finansowych na inne cele.

Zdajemy sobie sprawę, iż stan techniczny urządzeń melioracyjnych na tym rowie, może w kilku przypadkach być zły. Będziemy to z Państwem oceniać w trakcie prowadzonych prac i indywidualnie uzgadniać dalsze działanie. Jak wiecie Państwo rów nie był konserwowany od lat i przy jego obecnym stanie zamulenia a odcinkami i zakrzaczenia trudno ocenić stan np. przepustów.

Informuję, iż prace konserwacyjne planujemy rozpocząć tuż po żniwach. W związku z powyższym proszę o informowanie spółki (513 183 486) o przebiegu prac żniwnych czy wykopkach. Zależy nam również na tym, aby wykonawca prac konserwacyjnych miał swobodny dostęp do rowu melioracyjnego. Niezbędne jest więc pozostawienie wolnej korony rowu na szerokości ok. 3-4 metrów. Proszę nie obsiewać tego pasa działek poplonami. W przypadku obsadzonych działek ziemniakami lub kukurydzą, które będą zbierane później, będziemy indywidualnie ustalać terminy prac.

Proszę Państwa. Tak jak każda uzyskana dotacja wymaga wkładu własnego. W przypadku tego projektu nasz wkład finansowy powinien wynosić 11 144,54 złote. Całkowity koszt konserwacji rowu wyniesie 55 722,71 złotych.

I tu apel – proszę o uzupełnienie opłat składek członkowskich! Przypominam, że druga rata płatności składek minęła 30 czerwca 2023 r.

Zwracam się z taką prośbą szczególnie do członków spółki, którzy zalegają z płaceniem składek od kilku lat. Obecny zarząd spółki podejmuje szereg działań, aby wieloletnie zaniedbania (głównie z powodu braku funduszy) w zakresie konserwacji  urządzeń melioracji wodnych, niwelować. W Waszym sołectwie, w tym roku, poddaliśmy konserwacji 8 studni melioracyjnych i odmuliliśmy jeden z odcinków rowu U-8/2. Cały czas występujemy do różnych instytucji o dofinansowanie naszej działalności, jednak bez własnego wkładu finansowego w postaci składek, nie możemy uzyskiwać większych dotacji. Bo np. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego moglibyśmy wnioskować o 100 000,- złotych dofinansowania. Mając taką dotację byłaby możliwość konserwacji szereg rowów w północnej części Woli Pasikońskiej.

Informuję, iż macie Państwo ustawowy obowiązek wpuszczania spółki wodnej na swoje działki celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Nie wyobrażam sobie sytuacji odmowy czy utrudniania nam prac.

Osobom, które nie wniosą składek za 2023 r. będą wysyłane faktury za wykonaną pracę przez spółkę.

                Liczę na daleko idącą współprace z Państwem, nie tylko w okresie prowadzenia prac na rowie U-8.

                                                                                              Waldemar Sarnowski

                                                                                              Prezes Spółki

Udostępnij