Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

OSP Kampinos z nowym wyposażeniem

Prawidłowa realizacja zadań OSP w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych zagrożeń miejscowych nie jest możliwa bez odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Dążąc zatem do zwiększenia gotowości bojowej i zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań, druhowie z OSP Kampinos, dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, pozyskali nowy sprzęt pożarniczy […]

Udostępnij

Prawidłowa realizacja zadań OSP w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych zagrożeń miejscowych nie jest możliwa bez odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Dążąc zatem do zwiększenia gotowości bojowej i zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań, druhowie z OSP Kampinos, dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, pozyskali nowy sprzęt pożarniczy oraz ubrania specjalne.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się:

– przenośny system oświetleniowy Rosenbauer
– bosak teleskopowy
– zestaw narzędzi ślusarskich (ze szlifierką kątową oraz piłą szablastą Makita) 
– zestaw świateł ostrzegawczych

Ww. sprzęt został zakupiony z dofinansowania udzielonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich

Oprócz sprzętu OSP Kampinos zakupiła także 2 komplety ubrań specjalnych Ballyclare (odzież ochrony indywidualnej strażaka), w skład których wchodzą: kurtka, spodnie, buty, hełm i rękawice.


Zakup ubrań sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

W grudniu 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego wyposażenia.
W jego przekazaniu uczestniczył Pan Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, któremu OSP Kampinos składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i wkład w rozwój Jednostki.

                                                                                  E. Zaleski, Naczelnik

Udostępnij