Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos

W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kampinos podczas której miała miejsce debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2020 r., a następnie pod głosowanie poddane zostały projekty uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2020 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Udostępnij

Debatę dot. Raportu o stanie gminy poprzedziła prezentacja multimedialna, podczas której Wójt Gminy przedstawiła najważniejsze dane i wnioski płynące z treści dokumentu. Po prezentacji głos zabrał Przewodniczący Rady – Krzysztof Sucharski, który w oparciu o treść raportu odniósł się do najważniejszych problemów stojących przed naszym samorządem, w tym: niekorzystnego trendu demograficznego, ochrony powietrza, bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po zakończeniu debaty obecni na Sali Radni udzielili Wójt Gminy jednogłośnego wotum zaufania, a po  zapoznaniu się z wymaganymi sprawozdaniami, informacjami i opiniami   Radni, również jednogłośnie, udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

XXXIII sesja Rady Gminy była również okazją do podziękowań dla przechodzącej na emeryturę Pani Magdaleny Tomczak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kampinosie. Wójt Monika Ciurzyńska podkreśliła profesjonalizm i zaangażowanie jakim wykazywała się Pani Tomczak pełniąc tą odpowiedzialną i wymagającą funkcję. Z pewnością potwierdzeniem tych słów były gromkie oklaski, jakie pani Kierownik dostała od zgromadzonych na sali posiedzeń. My ze swej strony życzymy przyszłej emerytce wszelkiej pomyślności, radości i spełniania planów

Udostępnij