Archiwum Autor: Gmina Kampinos

Tor tubingowy

Stypendium szkolne przyznawane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Brak prądu 28.08.2020 r.

PGE Dystrybucja SA informuje o planowanych wyłączeniach prądu w Gminie Kampinos w dniu 28.08.2020 r. w godź. 9.00 do 13.00 w Komorowie od numeru 27 do 40B, w Myjni Samochodowej i  w Sklepie.