Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Informacje


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 29 zł (w przypadku nieposiadania kompostownika) lub 27,40 zł (z naliczoną zniżką za kompostowanie). 

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Termin uiszczania opłat

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualny numer rachunku bankowego, który został wygenerowany dla właściciela nieruchomości podczas składania pierwszej deklaracji. Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

Deklarację należy składać zawsze, gdy zmieni się liczba mieszkańców.

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Kampinos na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).

Udostępnij