Archiwum Dzień: 2021-06-17

KOMISJE RADY GMINY KAMPINOS

W trakcie obrad II Sesji Rady Gminy Kampinos ukonstytuowały się komisje stałe Rady, których w bieżącej kadencji będzie 5. Radni zdecydowali też o powołaniu składów osobowych poszczególnych Komisji merytorycznych. Składy Komisji liczą od 5 do 7 radnych w każdej.

spotkanie DKK

28.05.2024 r.