Archiwum Dzień: 2021-06-17

Wojewódzki program pomocy i oparcia społecznego dla Osób z zaburzeniami psychicznymi

Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027 (dalej: „Program”) stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach poprzedniego, obejmującego lata 2018–2022, Programu. Pozwala to na zapewnienie ciągłości form pomocy i oparcia wypracowanych w tym właśnie okresie. Jako że Wojewódzki Program na lata 2018–2022 objęty był corocznym monitoringiem możliwa była dokładna i regularna analiza podejmowanych działań w kontekście ich przebiegu i efektywności. Pozwala to na zachowanie ciągłości i rozbudowę stabilnego systemu pomocy i tym samym przyczynia się do poprawy sytuacji mieszkańców Mazowsza doświadczających zaburzeń psychicznych. Dlatego też w latach 2023–2027, tak jak w latach poprzednich, głównymi grupami odbiorców pomocy będą osoby dorosłe, dzieci i młodzież oraz seniorzy z zaburzeniami psychicznymi. Planowane cele i działania będą również odwoływały się do aktywności realizowanych w poprzedniej edycji Programu.

Trzeci etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zrównoważona mobilność w metropolii warszawskiej!

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

Planowane wyłączenia

20-21.03.2023 r.