Archiwum Dzień: 2021-06-17

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

27.03.2023

ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023- Zadanie Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 27.03.2023 r.

Planowane wyłączenia

04.04.2023 r.