Archiwum Dzień: 2021-06-17

Zbiórka odpadów 24-26.04.2024 r.

wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych

Dodatek osłonowy

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy od 19 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Bezpłatna komunikacja 7 kwietnia

W dniu wyborów samorządowych nie trzeba będzie kasować biletów w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Prezydent Warszawy.

Uwaga!!! zaginął pies

Psa widziano w Kampinosie. Właściciele proszą o pomoc w poszukiwaniach.

INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „KAMPINOS”

Informuję Członków Spółki Wodnej „Kampinos”, iż w dniu 15 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenia Delegatów Spółki.

planowane wyłączenia

W miejscowościach : Grabnik , Granica , Komorów , Pasikonie, Łazy w dniu 09.04.2024 r.